Prijedlog Povjerenstva o raspodjeli financijskih sredstava Studentskog zbora

Skupština Studentskog zbora prihvaća prijedlog Povjerenstva za provedbu natječaja za financiranje studentskih programa, a koji se odnosi na vrednovanje prijava odnosno projekata pristiglih na Natječaj Studentskog zbora Sveučilišta Sjever za financiranje studentskih programa u 2018. godini.

Uvid u prijave/projekte pristigle na Natječaj i njihovo vrednovanje Povjerenstvo je provelo na temelju dva kriterija:
(1) obvezan sadržaj Prijave – prema Natječaju Studentskog zbora
(2) vrednovanje prijavljenih programa – prema Članku 10. Pravilnika o financiranju Studentskog zbora Sveučilišta Sjever.

Ukupan iznos sredstava od 55.000,00 kn Povjerenstvo je dodijelilo prijavljenim projektima prema sljedećoj rang-listi:

PRIJEDLOG ODLUKE:

Udruga Projekt Sredstva tražena od Studentskog zbora Sveučilišta Sjever Sredstva koja predlaže Povjerenstvo
1 Udruga MOP MOP 7 Festival Multimedije

28.000,00 kn

20.000,00 kn
2 MetaStudij Art časopis – Praksa

42.733,75 kn

18.000,00 kn
3 Savez sportskih udruga Sveučilišta Sjever Redovni program rada Saveza sportskih udruga Sveučilišta Sjever

43.000,00 kn

 

 

17.000,00 kn
4 Sportska udruga Sveučilišta Sjever Redovni program rada Sportske udruge Sveučilišta Sjever

30.000,00 kn

5 Nogometna udruga Sveučilišta Sjever Redovni program rada Nogometne udruge Sveučilišta Sjever

25.000,00 kn

 

6 Odbojkaška udruga SveučilištaSjever Redovni program rada Odbojkaške udruge Sveučilišta Sjever

15.000,00 kn

 

 

Sukladno st. 5 čl. 7 Pravilnika o financiranju Studentskog zbora, studentskih programa, projekata i drugih studentskih aktivnosti te raspolaganje sredstvima Studentskog zbora, pojedinci i organizacije koje su prijavile svoje aktivnosti na Natječaj imaju pravo na žalbu Studentskom zboru ukoliko nisu zadvoljni prijedlogom Povjerenstva.

Rok za predaju žalbe je sedam (7) dana od primanja obavijesti o odluci Povjerenstva.
Žalbe se predaju u pisanom ili elektronskom obliku Studentskom zboru.

 

Predsjednica Studentskog zbora:
Predsjednica Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta Sjever
Andrea Kljaić, v.r.