Prijedlog Povjerenstva o raspodjeli financijskih sredstava Studentskog zbora

Skupština Studentskog zbora prihvaća prijedlog Povjerenstva za provedbu natječaja za financiranje studentskih programa, a koji se odnosi na vrednovanje prijava odnosno projekata pristiglih na Natječaj Studentskog zbora Sveučilišta Sjever za financiranje studentskih programa u 2018. godini.

Uvid u prijave/projekte pristigle na Natječaj i njihovo vrednovanje Povjerenstvo je provelo na temelju dva kriterija:
(1) obvezan sadržaj Prijave – prema Natječaju Studentskog zbora
(2) vrednovanje prijavljenih programa – prema Članku 10. Pravilnika o financiranju Studentskog zbora Sveučilišta Sjever.

Ukupan iznos sredstava od 55.000,00 kn Povjerenstvo je dodijelilo prijavljenim projektima prema sljedećoj rang-listi:

PRIJEDLOG ODLUKE:

Udruga Projekt Sredstva tražena od Studentskog zbora Sveučilišta Sjever Sredstva koja predlaže Povjerenstvo
1 Udruga MOP MOP 7 Festival Multimedije

28.000,00 kn

20.000,00 kn
2 MetaStudij Art časopis – Praksa

42.733,75 kn

18.000,00 kn
3 Savez sportskih udruga Sveučilišta Sjever Redovni program rada Saveza sportskih udruga Sveučilišta Sjever

43.000,00 kn

 

 

17.000,00 kn
4 Sportska udruga Sveučilišta Sjever Redovni program rada Sportske udruge Sveučilišta Sjever

30.000,00 kn

5 Nogometna udruga Sveučilišta Sjever Redovni program rada Nogometne udruge Sveučilišta Sjever

25.000,00 kn

 

6 Odbojkaška udruga SveučilištaSjever Redovni program rada Odbojkaške udruge Sveučilišta Sjever

15.000,00 kn

 

 

Sukladno st. 5 čl. 7 Pravilnika o financiranju Studentskog zbora, studentskih programa, projekata i drugih studentskih aktivnosti te raspolaganje sredstvima Studentskog zbora, pojedinci i organizacije koje su prijavile svoje aktivnosti na Natječaj imaju pravo na žalbu Studentskom zboru ukoliko nisu zadvoljni prijedlogom Povjerenstva.

Rok za predaju žalbe je sedam (7) dana od primanja obavijesti o odluci Povjerenstva.
Žalbe se predaju u pisanom ili elektronskom obliku Studentskom zboru.

 

Predsjednica Studentskog zbora:
Predsjednica Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta Sjever
Andrea Kljaić, v.r.


Natječaj za financiranje studentskih programa za 2018. godinu

Na temelju članka 45. Statuta Studentskog zbora Sveučilišta Sjever i članka 4. Pravilnika o financiranju Studentskog zbora te programa studentskih udruga i drugih studentskih organizacija Sveučilišta Sjever i Odluke Studentskog zbora sa 13. sjednice Studentskog zbora od 17. srpnja 2018. godine, Studentski zbor Sveučilišta Sjever, dana 03. rujna 2018. godine raspisuje

Natječaj za financiranje studentskih programa za 2018. godinu

Ovim natječajem reguliraju se kriteriji dodjele sredstava te način vrednovanja studentskih projekata koje provode studentske organizacije ili pojedini studenti.
Više u prilogu ove obavijesti.

VIŠE NA UNIN.HR