O NAMA

Studentski zbor Sveučilišta Sjever je predstavničko tijelo studenta koje štiti njihove interese, sudjeluje u radu i odlučivanju u tijelima Sveučilišta Sjever, predstavlja studente u sustavu visokog obrazovanja te ima obaveze uređene Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama, Statutom Sveučilišta Sjever i Statutom studentskog zbora Sveučilišta Sjever.

Temeljne zadaće Studentskog zbora Sveučilišta Sjever jesu djelovanje studenata u tijelima Sveučilišta Sjever te briga o:

  • Ustroju i provedbi studentskih programa na području visoke naobrazbe, znanosti, kulture, sporta, tehničke kulture i drugih područja od interesa za studente Sveučilišta Sjever
  • Ustroju i provedbi programa koji utječu na socijalno – ekonomski položaj studenta na Sveučilišta Sjever
  • Imenovanju predstavnika studenata u Tijela međunarodnih studentskih organizacija i drugih organizacija u kojima sudjeluju predstavnici studenata Sveučilišta Sjever kojih je članica Republika Hrvatska
  • Davanju prijedloga o praćenju i poboljšanju socijalnog i ekonomskog položaja studenata Sveučilišta Sjever