ČLANOVI

Predsjednik zbora i skupštine: Andrea Kljaić

Zamjenik: Nives Domjan

Tajnik: Anja Kralj

Studentski pravobranitelj: Leona Vertuš

Članovi Studentskog zbora za Senat Sveučilišta Sjever:

Andrea Kljaić, Nives Domjan, Nedeljko Bukovčan, Leona Vertuš, Juraj Ostović