ČLANOVI

Predsjednik zbora i skupštine: Hrvoje Selec

Zamjenik: Karmen Bušić

Tajnik: Siniša Medved

Studentski pravobranitelj: Valentina Špoljarić

Članovi Studentskog zbora za Senat Sveučilišta Sjever:

Dora Lapaine, Siniša Medved, Hrvoje Selec, Davor Tomšić

Predsjedništvo:

Mohamed El Sinnari, Dora Lapaine, Brigita Krog, Siniša Medved, Boris Micek,

Mario Perić, Davor Tomšić, Filip Zdaček