Andrea Kljaić nova predsjednica Studentskog zbora Sveučilišta Sjever

Na prvoj konstituirajućoj sjednici Studentskog zbora održanoj 14. lipnja 2018. izabrana je nova predsjednica Studentskog zbora Sveučilišta Sjever.

Andrea Kljaić, studentica druge godine preddiplomskog studija Novinarstva na Sveučilištu Sjever u Koprivnici obnašat će funkciju predsjednice SZ-a, a na funkciji će zamijeniti dosadašnjeg predsjednika SZ-a Višeslava Kirinića.

Nives Domjan, predstavnica preddiplomskog studija Tehnička i gospodarska logistika izabrana je za zamjenicu predsjednice Studentskog Zbora Sveučilišta Sjever.

Za predstavnike studenata u Senatu Sveučilišta Sjever izabrani su predstavnici po pojedinim studijima i Sveučilišnim centrima i to ukupno 5 predstavnika, a oni su: Andrea Kljaić, Nives Domjan, Nedeljko Bukovčan, Leona Vertuš i Juraj Ostović.

Za tajnika Studentskog zbora Sveučilišta Sjever izabrana je Anja Kralj, predstavnica studenata diplomskog studija Odnosa s javnostima.

Leona Vertuš, predstavnica studenata diplomskog studija Medijskpg dizajna, izabrana je za studentsku pravobraniteljicu Sveučilišta Sjever.

Kako je propisano Statutom Studentskog zbora predsjednik Studentskog zbora i njegov zamjenik istovremeno su imenovani predsjednikom i zamjenikom Skupštine Studentskog zbora.