Studenti Graditeljstva na dvodnevnoj nastavi

Naši studenti odjela Graditeljstva imali su dvodnevnu edukativnu nastavu koja je sufinancirana i od strane Studentskog zbora Sveučilišta Sjever.