Predsjednik Višeslav Kirinić o oporezivanju studentskih zarada

Novonastala situacija o oporezivanju studentske zarade iznad 15 000 kn iznenadila je sve studentske zajednice. Studentski zbor Sveučilišta Sjever će kao i Hrvatski studentski zbor raditi da se situacija sanira. Što Studentski zbor Sveučilišta Sjever kao i njegov predsjednik o tome misli pročitajte na Pressedanu: http://pressedan.unin.hr/studentski-zbor-sveucilista-sjever-o-oporezivanju-studentskih-zarada.html