Osnivanje studentske sportske udruge

INICIJATIVNI ODBOR ZA OSNIVANJE STUDENTSKE SPORTSKE UDRUGE SVEUČILIŠTA SJEVER POZIVA STUDENTE SVEUČILIŠTA SJEVER NA OSNIVAČKU SKUPŠTINU STUDENTSKE SPORTSKE UDRUGE SVEUČILIŠTA SJEVER

Osnivanjem Sveučilišta Sjever pojavila se potreba osnivanja studentske sportske udruge koja je rezultat  višemjesečnih kontakata s drugim sveučilištima i visokim školama u Republici Hrvatskoj, a u svrhu ostvarenja mogućnosti natjecanja studenata sveučilišta na državnim prvenstvima koje organizira Hrvatski Akademski Sportski Savez. Osnivanjem studentske sportske udruge Sveučilišta Sjever mi kao studentska udruga postajemo punopravni članovi Hrvatskog Akademskog Sportskog Saveza i možemo ravnopravno sudjelovati u radu saveza i natjecati se u svim sportovima u organizaciji saveza. Nadamo se da će osnivanje udruge poduprijeti naša nastojanja da putem studentske sportske udruge promoviramo naše Sveučilište Sjever u Republici Hrvatskoj.

Osnivanje Udruge je u cilju organiziranja, promicanja, razvitka i unapređenja cjelokupnog športa i športske rekreacije na Sveučilištu Sjever.

Djelatnosti Udruge jesu:
– poticanje i promicanje športa na Sveučilištu Sjever
– planiranje rada i razvitka športa i rekreacije na Sveučilištu Sjever
– organizacija izvannastavnih studentskih športskih i rekreacijskih aktivnosti;
– sudjelovanje, organizacija i vođenje u športskim natjecanjima;
– briga o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti članova Udruge;
– poduka i trening studenata i zaposlenika u rekreativne i/ili natjecateljske svrhe;
– poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređivanje stručnog rada;
– organiziranje izleta i sličnih akcija za vrijeme dnevnih i tjednih odmora,
– ukupnom aktivnosti Udruge poticati razumijevanje i usvajanje etičkih vrijednosti kroz bavljenje športom;
– osiguravanje materijalnih sredstava, te trošenje financijskih sredstava u skladu s propisima zakonodavca;
– suradnja s drugim studentskim klubovima i društvima, te drugim športskim klubovima i udrugama;
– obavljanje i drugih zadaća koje su  od interesa su za studentski šport i rekreaciju u Republici Hrvatskoj;

POZIVATE SE NA OSNIVAČKU SKUPŠTINU SPORTSKE UDRUGE SVEUČILIŠTA SJEVER KOJA ĆE SE ODRŽATI  06.03.2014. U 18.00 SATI U PROSTORIJAMA SVEUČILIŠTA SJEVER, 104. BRIGADE 3, VARAŽDIN.

INICIJATIVNI ODBOR ZA OSNIVANJE SPORTSKE UDRUGE SVEUČILIŠTE SJEVER
dr.sc. GORAN KOZINA
VEDRAN MIHALIĆ
TOMISLAV KOZULIĆ
PETRA LEVAK
GORDANA PEJIĆ
GORAN ISMAJLOVSKI
JOSIP BALOG
NIKOLA SEDLAR, profesor
NEDELJKO PAVLEC, profesor

nogomet