INTEGRACIJA DOVRŠENA – OD DANAS SMO SVEUČILIŠTE SJEVER | Sveučilište Sjever

Poštovani sugrađani, kolegice i kolege nastavnici, te cijenjene kolege studenti.

Želimo izvijestiti javnost da je nakon provedenih zahtjeva i dugotrajnih procedura, u suradnji sa svim nadležnim institucijama dovršena integracija Veleučilišta u Varaždinu i Medijskog sveučilišta, a novo, regionalno sveučilište pod imenom Sveučilište Sjever – eng. “University North” dana 24. siječnja 2014. godine rješenjem Trgovačkog suda u Varaždinu upisano u registar pravnih subjekata RH.

Ovime je Sjeverozapadna Hrvatska dobila svoje regionalno sveučilište čiji su ravnopravni osnivači gradovi partneri Varaždin i Koprivnica. Dovršetkom integracije postavljena je osnova daljnjeg razvoja visokog obrazovanja u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, jedinoj regiji u budućoj makro-regionalnoj podjeli RH, koja do sada nije imala svoje sveučilište.

Sveučilište Sjever ustrojava se i djeluje kroz dva ravnopravna  Sveučilišna centra: Varaždin i Koprivnica, a nastavit će izvoditi studijske programe institucija iz kojih je integracijom nastalo i za koje ima dopusnice resornog ministarstva. Na studijskim programima  Sveučilišta Sjever u ovom trenutku studira više od 3000 studenata, kojima predaje više od 250 nastavnika i suradnika u različitim znanstvenim i umjetničkim poljima, kao i niz stručnjaka iz različitih gospodarskih grana, od kojih su mnogi u samom vrhu svojih djelatnosti u Hrvatskoj, ali i šire.

Sveučilište Sjever izvodi nastavu na 11 različitih studijskih programa iz tehničkog, biomedicinskog, društvenog i umjetničkog područja, od čega je 9 studija na preddiplomskoj razini (Elektrotehnika, Proizvodno strojarstvo, Multimedija, oblikovanje i primjena, Tehnička i gospodarska logistika, Graditeljstvo, Sestrinstvo, Novinarstvo, Medijski dizajn, Poslovanje i menadžment u medijima), a dva na diplomskoj razini (Odnosi s javnošću i Poslovna ekonomija. U planu je uvođenje novih studija sukladno potreba društva i privrednih subjekata naše regije, te u srednjoročnom razdoblju i podizanje postojećih stručnih studija na sveučilišnu razinu.

O daljnjim aktivnostima vezanim uz ustrojavanje institucije kontinuirano i pravovremeno ćemo obavještavati javnost.

via INTEGRACIJA DOVRŠENA – OD DANAS SMO SVEUČILIŠTE SJEVER | Sveučilište Sjever.

sjeverzgrada