AIESEC Varaždin prima nove članove!

Studiraš MOP na Sveučilištu Sjever? Želiš razviti sebe i steći iskustvo u području marketinga, odnosa s javnošću i liderstva? Iskoristi priliku i uključi se u AIESEC. AIESEC Varaždin traži nove članove spremne na rad i pune pozitivne energije koju mogu usmjeriti na razvoj sebe i lokalne zajednice.

AIESEC kao međunarodna studentska organizacija pomaže studentima da otkriju svoj potencijal, razviju svoje sposobnosti i steknu iskustvo timskog rada prilikom sudjelovanja u planiranju i provođenju projekata koji se odvijaju tokom cijele godine, a relevantni su za probleme današnjice i prepoznati u poslovnom svijetu. Također, studenti imaju mogućnost odlaska na nacionalne i internacionalne konferencije, te sudjelovati u međunarodnoj razmjeni studenata gdje mogu steći iskustvo stručne ili volonterske prakse. Takvu priliku iskoristi oko 7 500 studenata godišnje, a trenutan broj članova AIESEC-a u svijetu je 80.000.

Rad u AIESEC-u može koristiti studentima smjera MOP kako bi stečeno znanje na fakultetu primijenili u praksi, dodatno razvili svoje vještine, ali i stekli nova znanja koristeći globalnu platformu AIESEC-a za razmjenu iskustava i znanja sa studentima diljem svijeta.

Prijaviti za članstvo se možete do srijede 21.5.2014. u ponoć putem poveznice bit.ly/PrijavaZaClanstvo. Za više informacija možete se uputiti na Facebook event (bit.ly/Regrutacija) ili poslati upit na e-mail adresu ‘aiesec.va@gmail.com’.

 

logoo