Sveučilište Sjever u Varaždinu širi kapacitete

Prostor u Optujskoj ulici je na 8. sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 1. prosinca 2016. godine konstatirala da ‘ne  postoje zapreke da se bivša vojarna „Ivan Drašković“ u Varaždinu,  koju  je Ministarstvo obrane predalo 2. listopada 2014. na upravljanje i raspolaganje Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom, dodijeli na korištenje Sveučilištu Sjever’.

Biti će to moderan studentski kampus u kojem će sve što studentima treba biti na jednom mjestu.